เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

คำแถลงนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย

คำแถลงนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย
ของ นายเฉลียว  นัยนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

"มุ่งมั่นพัฒนา อาสาทำงาน เพื่อพี่น้องประชาชนตำบลศรีถ้อย"

^