เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข้อมูลบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย

กองช่าง

 • thumbnail

  นายวิทยา กุลดี

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นายสุทธิพศ คำเรือง

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายสมคิด แสงสี

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายชัยณรงค์ งามตา

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

 • thumbnail

  นายวชิรพัฒน์ สายัณท์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายทัศน์ ฝอยทอง

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวมณีรัตน์ ไชยแก้ว

  คนงานทั่วไป

^