เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

สถานที่ท่องเที่ยว

พระธาตุดอยจ้อง
พระธาตุดอยจ้อง

16 ก.พ. 2560 0 604

พระธาตุดอยจ้อง ตั้งอยู่ที่ บ้านห้วยเฮี้ย หมู่ที่ 5 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

วัดทุ่งยาว
วัดทุ่งยาว

16 ก.พ. 2560 0 522

วัดทุ่งยาว ตั้งอยู่ที่ บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 7 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

วัดหนองบัวสรวย
วัดหนองบัวสรวย

16 ก.พ. 2560 0 501

วัดหนองบัวสรวย ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองบัวสรวย หมู่ที่ 3 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

รอยพระพุทธบาท
รอยพระพุทธบาท

16 ก.พ. 2560 0 696

รอยพระพุทธบาท ระยะทางจากบ้านศรีถ้อย บ้านพญากองดี 18 กิโลเมตร และจากบ้านพญากองดี ไปถึงรอยพระพุทธบาท ระยะทาง 5 กิโลเมตร เส้นทางนี้ต้องใช้รถมอเตอร์ไซต์ และเดินเท้า อยู่ห่างจากอำเภอแม่สรวย รวม 23 กิโลเมตร ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

​น้ำตกป่าซ้อ
​น้ำตกป่าซ้อ

15 ก.พ. 2560 0 562

น้ำตกป่าซ้อ มีความสูง 20 เมตร ระยะทางจากบ้านศรีถ้อย บ้านอายิโก๊ะ 25 กิโลเมตร และจากบ้านอายิโก๊ะ ถึงน้ำตกระยะทาง 7 กิโลเมตร อยู่ห่างจากอำเภอแม่สรวยรวม 45 กิโลเมตร ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

​น้ำตกห้วยหก
​น้ำตกห้วยหก

15 ก.พ. 2560 0 501

น้ำตกห้วยหก มีความสูง 15 เมตร ระยะทางจากบ้านศรีถ้อย บ้านใหม่แม่ยางมิ้น หย่อมบ้านห้วยหก 10 กิโลเมตร และจากหย่อมบ้านห้วยหกถึงน้ำตกระยะทาง 1 5 กิโลเมตร อยู่ห่างจากอำเภอแม่สรวย รวม 21 กิโลเมตร ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

น้ำตกห้วยหาญ
น้ำตกห้วยหาญ

15 ก.พ. 2560 0 514

น้ำตกห้วยหาญ มีความสูง 20 เมตร ระยะทางจากบ้านศรีถ้อย บ้านอายิโก๊ะ 25 กิโลเมตร และจากบ้านอายิโก๊ะถึงน้ำตากระยะทาง 3 กิโลเมตร อยู่ห่างจากอำเภอแม่สรวย 38 กิโลเมตร ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

​วัดพระเจ้าทองทิพย์
​วัดพระเจ้าทองทิพย์

15 ก.พ. 2560 0 565

วัดพระเจ้าทองทิพย์ แต่เดิมเป็นวัดร้าง อยู่ในเขต บ้านป่าหวาย ซึ่งในอดีต เป็นป่าหวาย ทั้งหมู่บ้าน ชาวบ้าน จึงเรียกว่า บ้านป่าหวาย จนถึงปัจจุบันนี้ เมื่อประมาณ พ ศ 2089 พระเจ้าไชยเชษฐาของกรุงศีรสันตนาคนหุตเมืองหลวง พระบาง นครเชียงทอง จะไปครองนครเชียงใหม่ ต

1
^