เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย 2 โครงการ 27 พฤษภาคม 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย 2 โครงการ 27 พฤษภาคม 2562

27 พ.ค. 2562 0 103

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย 2 โครงการ 27 พฤษภาคม 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง จ้างเหมาโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง จ้างเหมาโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 โครงการ

15 พ.ค. 2562 0 96

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง จ้างเหมาโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 โครงการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง จ้างเหมาโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) จำนวน 6 โครงการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง จ้างเหมาโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) จำนวน 6 โครงการ

30 เม.ย. 2562 0 125

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง จ้างเหมาโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E bidding จำนวน 6 โครงการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง จ้างเหมาโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) จำนวน 8 โครงการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง จ้างเหมาโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) จำนวน 8 โครงการ

26 เม.ย. 2562 0 128

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง จ้างเหมาโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E bidding จำนวน 8 โครงการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(ถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก)แบบภูเขาขนาดกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(ถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก)แบบภูเขาขนาดกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 ก.พ. 2562 0 146

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบภูเขาขนาดกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง จัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(ถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก)แบบภูเขาขนาดกลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง จัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(ถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก)แบบภูเขาขนาดกลาง

28 ม.ค. 2562 0 169

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง จัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบภูเขาขนาดกลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  DLTV  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ (ศรีปัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ (ศรีปัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 พ.ย. 2561 0 248

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ศรีปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย 11 โครงการ
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย 11 โครงการ

12 ก.ย. 2561 0 192

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย 11 โครงการ

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  จำนวน 11 โครงการ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) จำนวน 11 โครงการ

21 ส.ค. 2561 0 188

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E bidding จำนวน 11 โครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๑) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๑) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 ม.ค. 2561 0 253

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ ศพด ๑ แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding

ขอเชิญเข้าร่วมการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารสำหรับเด็กเล็ก ขององค์การแพลนอินเตอร์เนชันแนล ประเทศไทย
ขอเชิญเข้าร่วมการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารสำหรับเด็กเล็ก ขององค์การแพลนอินเตอร์เนชันแนล ประเทศไทย

04 ม.ค. 2561 0 240

ขอเชิญเข้าร่วมการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารสำหรับเด็กเล็ก ขององค์การแพลนอินเตอร์เนชันแนล ประเทศไทย

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีปัญญา ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีปัญญา ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

27 ธ.ค. 2560 0 235

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีปัญญา ต ศรีถ้อย อ แม่สรวย จ เชียงราย

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกสอบราคาโครงการจ้างก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกสอบราคาโครงการจ้างก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ

18 พ.ค. 2560 0 195

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกสอบราคาโครงการจ้างก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

1
^