เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อยอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
^